KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE I OBSŁUGA INTERESANTÓW

Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Szkoła prowadzi sprawy takie jak:

 1. przyjmowanie uczniów  oraz tryb przechodzenia z jednych typów szkół do drugich,
 2. przechowywanie dokumentacji uczniów ,
 3. wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu uczniów  do poszczególnych szkół,
 4. zawiadamianie rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego,
 5. wydawanie duplikatów świadectw,
 6. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów ,
 7. wydawanie zaświadczeń nauczycielom, którzy uzyskali akceptacje na stopień nauczyciela kontraktowego,
 8. wydawanie świadectw pracy pracownikom szkoły.
 9. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom oraz byłym pracownikom szkoły do celów emerytalno - rentowych

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy:

 1. ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek
 2. wysyłanie korespondencji i przesyłek
 3. obsługa poczty elektronicznej
 4. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób odpowiedzialnych za prowadzenie określonych spraw.
 5. obłsuga centralki telefonicznej

Czynności kancelaryjne w placówce wykonuje sekretariat.

Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego.

Pracownicy szkoły załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą, nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej
data: 26-10-2018
wytworzył: Dorota Leszczuk
data: 26-10-2018
data: 26-10-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 42